Nová pravidla IDF přinášej

Nová pravidla IDF přinášejí řadu zásadních změn pro sezonu 2013

Jak jistě mnozí víte, došlo na poli mezinárodního zastřešení downhill skateboardingu k revoluci. Od zavedené mezinárodní organizace (International Gravity Sports Association – zkráceně IGSA) se odštěpila zhruba poloviční část organizátorů a funkcionářů, kteří založili novou federaci IDF (International Donwhill Federation).

Od prvního nápadu na případnou změnu jsme souhlasili a podporovali tuto myšlenku. Po zrodu IDF jsme proto přešli se všemi akcemi které pořádáme pod tuto novou organizaci. Nová pravidla se tedy týkají jak Kozákov challenge 2013, tak Mistrovství republiky i freeridů a doprovodných akcí. IDF nás přijala pod svá křídla, a tak jsme jediní v ČR, kteří mají oficiální licenci na pořádání veškerých závodu pod hlavičkou této mezinárodní organizace s mezinárodní prestiží.

Zrod každé takové organizace s sebou nese mnoho tvrdé práce, do které se volení hlavní představitelé Komakino, Normann Kinnish, Mischo Erban, Haggy Strom, Kevin Reimer a mnozí další ihned dali. Prvním a velmi důležitým počinem bylo vytvoření souboru pravidel, který lépe a důsledněji naslouchá apelům jednotlivých jezdců po změně v původně používaných pravidlech IGSA. Pravidla byla oficiálně vydána před několika dny a dnes je nabízíme k nahlédnutí i Vám. Nemálo jezdců z České republiky se tento rok chystá na mezinárodní závody, kde budou reprezentovat naší zemi a bylo by velmi nerozvážné, neinformovat se o místy velmi markantních změnách, ke kterým díky novým pravidlům došlo.

Autoři shrnuli základní změny do stručných FAQ, tedy otázek a odpovědí. Dále na stránkách uveřejnili pravidla samotná, která naleznete v odkaze. Doporučujeme všem jezdcům, kteří se chystají na účast v mezinárodních závodech ať už u nás či v zahraničí, aby si je podrobně prošli a seznámili se s nimi.

Odkaz na FAQ

Pravidla naleznete v interním systému, který vyžaduje zaplacené členství IDF.

 

29. 01. 2013, Jan Profous