Registrace/
PoziceJménoPříjmeníBodů
1 Jan Profous
2 Jakub Křovák
3 Petr Matouš
PoziceJménoPříjmeníBodů
1 Jan Profous
2 Jakub Křovák
3 Petr Matouš
PoziceJménoPříjmeníBodů
1 Jan Profous
2 Jakub Křovák
3 Petr Matouš
PoziceJménoPříjmeníBodů
1 Jan Profous
2 Jakub Křovák
3 Petr Matouš
Sponzoři/
Snowpanic longboard & freeski shop
ONE 15
Snowboard Zezula
Snowbitch
Landyachtz Longboards
Cult Wheels
Loaded
Orangatang
Arbor Collective
Joker Cider
Hydroponic Clothing

PRAVIDLA CGSA

 

 

Předmluva

Organizace Czech Gravity Sports Association vznikla v roce 2008 z potřeby zastřešovat downhill skateboarding v České republice. Od počátku existence se snažila organizovat profesionální závody od regionálních po světovou úroveň, což je jejím hlavním posláním dodnes.

Obecně předpokládáme, že všichni funkcionáři, organizátoři, členové organizace a účastníci  akcí pořádaných CGSA  jsou s těmito pravidly srozuměni. Je v zájmu všech, kteří se CGSA závodů účastní, aby byl každý s těmito pravidly obeznámen a předešlo se tak případným nesrovnalostem.

Prvotní bezpečnost spočívá na bedrech jezdce, který se na trati chová podle daných předpisů a tím neohrožuje sebe, ani nikoho z dalších účastníků. Organizátor závodu je zase zodpovědný za konaný závod a přípravu trati.   

 

1. Způsobilost

Není potřeba být členem CGSA, aby se kdokoliv mohl zúčastnit závodu pod záštitou organizace. CGSA si však vyhrazuje právo stanovit cenově přijatelnou odlišnost ve výši vstupného pro členy a nečleny.

a) Každý z účastníků závodu zaštítěného nebo pořádaného CGSA podepisuje vstupní dohodu o zbavení odpovědnosti. Tím zprošťuje CGSA, či organizátory akce pořádané pod hlavičkou CGSA odpovědnosti za případné zranění, či jakoukoliv jinou škodu, utrženou při závodech.

b) Každý z účastníků předvede své jezdecké schopnosti ke spokojenosti traťových komisařů v tréninkovém kole, než bude vpuštěn do závodu. CGSA si vyhrazuje právo nevpustit do závodu jezdce, který nevyhovuje zkušenostmi s ovládáním stroje. Takový jezdec nemá právo na vrácení vstupného.

c) Je zakázáno, aby se soutěže zúčastňovaly těhotné ženy (Toto pravidlo se vztahuje i na tréninková kola).

d) Všichni účastníci závodu pod záštitou CGSA by měli být čistého a upraveného vzhledu.

e) Každý jezdec se osobně musí zapsat do závodu. Pokud neprojde předzávodní technickou kontrolou s veškerým vybavením, nebude vpuštěn na start, dokud vše neuvede do vyhovujícího stavu.

f) CGSA si vyhrazuje právo odmítnout jakéhokoliv závodníka, pokud shledá jeho sponzorství nebo reklamu dehonestující pořádaný závod, sdělení bude obsahovat vulgarismy nebo propagovat hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka a podobně.

 e) Závodníkovi v kategorii open musí být minimálně 14 let. Minimální požadavky na věk mohou být upraveny pořadatelem závodu. Minimální věk pro juniorskou kategorii je 8 let. Závodník se může účastnit soutěže v kategorii open i junior zároveň v jednom závodě.

f) Všichni jezdci mladší 18 let musí mít s sebou na místě konání závodu ověřený dokument se souhlasem zákonného zástupce nebo zákonný zástupce musí být přítomen v místě konání závodu po celou jeho dobu. Je povinností organizátora každého závodu vyžadovat takový dokument nebo osobní přítomnost jezdcova zákonného zástupce během registrace. Pokud se jezdec neprokáže dokumentem a na místě konání závodu nebude zákonný zástupce, nemůže být vpuštěn do závodu a nemá nárok na vrácení vstupného.

 

 2. Bezpečnost   

Bezpečnost je jeden z nejdůležitějších aspektů, na které CGSA dohlíží. Veškeré náležitosti týkající se bezpečnosti jsou proto pod neustálým dohledem CGSA.

a) Po každé nehodě by si měl závodník nechat zkontrolovat vybavení technickou kontrolou.

b) Na každém závodě pořádaném CGSA nebo pod jeho záštitou by měl být přítomen lékař, zdravotník nebo kvalifikovaný medik, lékárnička pro případ první pomoci, ideálně vozidlo záchranné služby.

c) Nikdo z traťových komisařů nebo ostatních osob se nesmí pohybovat v prostoru trati, pokud je zvednutá zelená vlajka.

d) Veškeré nebezpečné úseky trati pro jezdce jako jsou například zatáčky, nadjezdy, podjezdy, pasáže se svodidly a jiné musí chránit jezdce před úrazem. Za minimum ochrany se považuje řada balíků slámy v každém takovém úseku trati.

 

2.1. Ochranné pomůcky pro downhill skateboard a inline board

 a) Helmy musí být integrální z tvrdého materiálu, s plexisklovým štítem nebo brýlemi. Helma musí být nošena dle pokynů výrobce. Musí být kompaktní, bez jakýchkoliv prasklin. Řemínek musí být dotažený tak, jak ukládá výrobce. Výjimky nejsou povoleny!

b) Kombinézy musí být jedno nebo dvoudílné kožené, nebo kevlarové. Pokud jsou kombinézy dvoudílné, potom musí být spojeny zipem v pase!

c) Jezdci musejí nosit kožené nebo koženo – kevlarové rukavice.

d) Boty musí být v dobrém stavu. Musí chránit kotník před odřením. Vyšší boty jsou doporučeny.

e) Na akce označované jako "freeride" musí být každý účastník vybaven minimálně ochrannou přilbou na skateboard, rukavicemi, chrániči loktů a kolen a chráničem páteře.

 

  3. Specifikace downhill skateboardingu

Jezdci musí jezdit ve vzpřímené pozici. Jízda vleže, na zádech, břiše nebo hlavou napřed je zakázána.

a) Deska musí být strukturálně celistvá a nesmí obsahovat bezpečnostní riziko. Deska nesmí mít ostré hrany, které mohou zranit jezdce. Deska může mít jakýkoliv tvar tak, aby splňovala ostatní parametry.

b) Celý komplet nesmí přesahovat 7 kilogramů. Toto pravidlo bude striktně dodržováno.

c) Dálka desky smí být maximálně 140 cm.

d) Šířka desky smí být maximálně 35 cm.

e) Treky mohou být komerčně dostupné nebo doma vyrobené. Jejich šířka může dosahovat maximálně 30.5 cm měřeno od konců osy. Osa nesmi přesahovat vnější okraj koleček.

f) Jsou dovolena jakákoliv ložiska, která pasují do standardního středu kola typu 608. Specifikace ložisek 608: vývrt 8m, vnější průměr 22mm šířka 7mm.

g) Kolečka mohou mít maximálně 13 cm průměr. Pokud se prokáže, že kolečko má výrazně lepší jízdní vlastnosti a není komerčně vyráběno a prodáváno za únosnou cenu, může dojít k zákazu jejich používání v budoucnu.

h) Všichni závodníci jsou povinni mít svoje číslo přidělené CGSA na helmě nebo trikotu. Čísla na helmě musejí být připevněna tak, aby byla za jízdy vidět. Čísla na trikotu musejí být připevněna jak zepředu, tak zezadu. Minimální výška čísel je 10 cm, okolí čísel i čísla sama musejí být v kontrastních barvách tak, aby byly vidět z minimální vzdálenosti 6 metrů.

4. Buttboard

 

Na buttboardu (Classic luge) se jezdec pohybuje po trati na zádech, nohama dolů z kopce. Jízda vestoje, hlavou napřed nebo na břiše je zakázána.

 

4.1 - Specifikace vybavení

a) Deska musí být z jednoho kusu materiálu, nesmí mít žádné ostré hrany, špičatá a nebezpečná zaoblení

b) Maximalní délka desky smí být 125cm

c) Maximální šíře desky smí být 30.5cm

d) Maximální váha prkna se všemi doplňky nesmí přesáhnout 7kg, je povolena 0.5kg tolerance.

e) Minimální výška desky od povrchu musí být 7 cm

f) Trucky nesmí být širší než 30.5cm

g) Prkno musí mít přesně 4 kola s maximální velikostí 76 mm, libovolné tvrdosti.

h) Luge nesmí být žádné mechanické brzdy

i) Buttboardu nesmí být přidány žádná doplňující závaží

j)Všechny ostré hrany musí být dodatečně zaobleny alespoň pomocí dostatečné vrstvy tapy tak ,aby neohrozily bezpečnost ostatních jezdců.

 

4.2 - Závod

V obecném chování při závodu (ideální stopa, předjíždění...) platí pravidla jako pro downhill skateboarding. Následující body se týkají pouze závodění na buttboardu.

a) Jezdec, který během závodu zpomalí jezdce pomocí fyzického kontaktu bude penalizován

b) Předjíždění probíhá za podmínek, že není ohrožena bezpečnost vedoucího jezdce. Na druhou stranu, vedoucí jezdec nesmí použít takové zbržďovací manévry, aby ohrozil bezpečnost předjíždějícího jezdce. Předjíždějící jezdec je plně zodpovědný za prováděný manévr a následné zařazení se do stopy před vedoucího jezdce.

c) Lehké fyzické kontakty jsou během závodu naprosto přirozené. Avšak jezdec, který způsobí druhému ztrátu rovnováhy, zablokuje nebo zpomalí jezdce případně způsobí srážku bude penalizován.

d) Jezdec je zodpovědný za brždění a musí zamezit popostrkování pomalejšího jezdce před sebou včasným výběrem ideální stopy, pro svou rychlost. Postrkování pomalejšího jezdce a jiné agresivní chování nebude tolerováno.

e) Jiné nebezpečné najíždění do zatáček, blokování jezdců a další agresivní chování nebude tolerováno a jezdec bude ihned diskvalifikován ze závodu.

f) Odstrkování se kdykoliv během závodu vestoje, na kolenou, na břiše je striktně zakázáno a povede k okamžité diskvalifikaci.

g) Pokud jezdec ztratí kontrolu nad prknem a dojde ke srážce, nastoupí zpět v místě, kde ke srážce došlo. Následně se odstrkováním vsedě uvede v opětovný pohyb. Není dovoleno použít vybavení jiného jezdce. Pomoc při opětvném nasednutí a rozjíždění kýmkoliv dalším není dovolena.

h) Jezdci musí dokončit závod na prkně, na kterém začali. Musí na prkně ležet nebo sedět. Musí mít na hlavě helmu a na rukách rukavice. Není dovoleno sundavat si jakoukoliv část ochrannéh obleku před dokončením zábvodu. Porušení tohoto pravidla vyústí v okamžitou diskvalifikaci ze závodu.

 

 5. Pravidla závodu pro downhill skateboard

a) Vědomý kontakt mezi jezdci, za účelem získání výhody, (zpomalení soupeře) je penalizován.

b) Předjíždějící jezdci musí předejít jakémukoliv kontaktu se soupeřem, kterého předjíždějí. Pomalejší jezdec nesmí zkřížit cestu rychlejšímu, během předjíždějícího manévru. Předjíždějící jezdec se musí ujistit, že než se zařadí před pomalejšího jezdce, je před ním všemi svými částmi (tj. Zadní částí desky). Jezdec, který poruší toto pravidlo, bude penalizován.

c) Neúmyslný kontakt v těsné jízdě je přirozený. Jezdci, kteří se záměrně blokují nebo záměrně způsobí soupeřův pád, budou penalizováni. Úmyslný, agresivní kontakt je zakázán a bude penalizován.

d) Po projetí startovní čáry je dovoleno kdykoliv se odrážet nohou od země, v kterémkoliv úseku trati a při jakékoliv rychlosti.

e) Po pádu musí jezdec svůj stroj rozpohybovat z místa, kde se při pádu zastavil.

f) Projetí cílem platí v okamžiku, kdy závodník protne cílovou čáru jakoukoliv částí svého těla nebo vybavení. Při projetí cílem musí závodník v kontaktu se svým strojem a veškeré jeho ochranné vybavení musí být na svém místě. Pokud jezdec nemá v průběhu jízdy ochranné vybavení na svém místě, bude diskvalifikován.

g) Pokud se jezdec nebo člen jeho teamu plete během jízdy jinému jezdci do cesty, bude jezdec dopouštějící se tohoto přestupku penalizován.

h) Pokud bude jezdcova schopnost bezpečné jízdy ovlivněna alkoholem, drogami, nemocí, zraněním, nebo psychickou nevyrovnaností, bude diskvalifikován ze závodu.

 

6. Kategorie

Kategorie junior: Je určena všem jezdcům do 18 let. Všichni tito jezdci MUSÍ mít na každém závodě ze série Mistrovství republiky zákonného zástupce nebo písemný souhlas o účasti nezletilého. Tato povinnost bude vyžadována bez výjimky. Pokud jí jezdec nesplní, nebude vpuštěn do závodu a nemá nárok na vrácení vstupného.

Kategorie ženy: Do této kategorie spadají všechny ženy, bez ohledu na věk.  

Kategorie open: Sem patří všichni muži starší 18 let. Do kategorie je každý závod automaticky přiřazena i část juniorů a žen, kteří jsou dostatečně rychlí v časové kvalifikaci. Jezdci z juniorů a žen, kteří se kvalifikují do kategorie open pak samozřejmě závodí v obou možných kategoriích.

Kategorie Classic luge (buttboard): Do kategorie se může přihlásit každý jezdec, disponující adekvátním vybavením a povědomím o ovládání prkna vleže.

Kategorie junior a ženy je automaticky zařazena do závodu, pokud se jednoho závodu zúčastní alespoň 8 jezdců, kteří budou fyzicky v jeden čas přítomni na závodě samotném. Pokud se taková účast nesejde, jezdci kategorie junior nebo ženy jsou automaticky přesunuti do kategorie open.